Thursday, November 17, 2011

Xót Xa

Xót Xa

Dáng thơ lạc kiếp phong trần
Ai yêu hờ hững cợt đùa mông lung
Tay thương môi nhớ nghìn trùng
Hắt hiu đời lại ngậm ngùi xót xa


No comments:

Post a Comment