Monday, November 14, 2011

Chùm Thơ Eo Gió

                                                   Ảnh: Nguyễn X. Toàn
Chiều Eo Gió

Vờn mây cách hạc trên trời
Thong dong vô trụ bên đời hắt hiu
Triều âm lặng sóng bến chiều
Trăng thanh mộng đẹp tình yêu thuở nào 


EO GIÓ BỐN MÙA

Mùa Xuân Eo Gió
Chiếc nón bài thơ
Áo bay thành gió
Tuổi nào mộng mơ.

Mùa Hạ Eo Gió
Cân Cỏ tụ nhau
Cá mực đều có
Vơi bớt niềm đau.

Mùa Thu Eo Gió
Sóng hoại đầu gành
Vầng trăng đang tỏ
Mảnh đời mong manh.

Mùa Đông Eo Gió
Tiếng vọng hư không
Gầm gừ sóng biển
Một kiếp long đong.Nàng Thu Eo Gió
 Tặng TĐN

Nàng Thu Eo Gió
Tóc xõa vai gầy
Mộng đẹp đôi môi
Tan theo mây khói

Sacramento, tháng 10, 2011.

No comments:

Post a Comment