Monday, November 21, 2011

BIỂN VÀ TRĂNG I

                                        Biển Nhơn Lý - bên Nồm - ảnh Trần Xuân Thưởng

                              Biển Nhơn Lý - bên Bất - ảnh Trần Xuân Thưởng

BIỂN VÀ TRĂNG I

Biển hát hay than những tháng ngày
Hoà mình với sóng khúc tình say
Nhịp hò theo điệu thiên nhiên hóa
Hay dỗi hờn cho nỗi đọa đày.

Biển mang tâm sự những đêm trăng
Lấp lánh thuyền ai bóng chị Hằng
Vọng về biển hát lời êm ả
Ầm ĩ biển gầm khi vắng trăng.

Và biển giận nhiều dâng thần sóng
Gầm gừ khi Nguyệt đến mới xong
Biển hờn biển động trăng không đến
Mòn mõi ngày đêm vẫn đợi trông.

...Nguyệt trách biển kia quá vô tình
Vì khi nàng đến biển lặng thinh
Biển sao êm ả, trăng nào biết!
Không nói không năng Nguyệt dỗi mình.

Bạch X. Phẻ viết lúc còn tuổi học trò.
Trích từ tập thơ Mẹ, Cảm Xúc và Em, trang 38, xuất bản năm 2004.


No comments:

Post a Comment