Saturday, November 26, 2011

THU VÀ TUYẾT


                                                                                                          Fall Snow Storm by Jacob Balwas

THU TUYẾT

Trời lành lạnh mây kéo về khắp lối
Gió heo mây làm tóc xõa vai gầy
Rừng hoang vắng lá vàng bay vội
Muôn sắc màu thu lưu luyến quanh đây

Trời se lạnh nhưng tâm hồn thanh thản
Nhìn lá rơi bài học quý vô thường
Ai chợt ngộ lá vàng là vô ngã
Đến đi quán trọ một hạt sương

Trời thấm lạnh tuyết đang rơi lả tả
Hạt minh châu hay hạnh phúc tràn đầy
Thu tuyết chan hòa sao khó tả
Cõi phiêu bồng hay Tịnh Độ đâu đây.

Autumn in New England, 2011.

                                             Thu và Tuyết - Thư pháp Võ Việt Tuấn

No comments:

Post a Comment