Wednesday, November 9, 2011

Đi và Ở

Đi và Ở

Vẻ đẹp mùa Thu lạnh
Chiều vắng trong nhà quàn
Lá vàng rơi nhẹ nhàng
Trở về với mặt đất
Lá có còn hay mất?
Lá làm phân cho cây
Suốt cuộc đời loay hoay
Người đi và kẻ ở
Hợp tan và tan hợp
Xin dâng nén hương lòng
Thản nhiên mùa Đông đến.

Sang đông 2007

No comments:

Post a Comment