Saturday, November 19, 2011

EM GÁI CATHOLIC

EM GÁI CATHOLIC
             Tặng Tâm An và Tâm Thành

Chiếc hoa sen em đội
Như đội cả bầu trời
Vạt áo dài phơi phới
Lơ lững lá vàng rơi

Chiếc hoa sen em đội
Đội tâm Chúa trên đầu
Hạt Bồ Đề gieo sâu
Nảy mầm tâm rộng lớn

Chiếc hoa sen em đội
Đội nguyên cả nghê thường
Phím đàn quyện giọt sương
Vô ngôn một lời nói.

Viết tại tiệc chay gây quỹ xây dựng
Chùa Thiên Trúc San Jose.
Sacramento, ngày 13 tháng 11, 2011.

No comments:

Post a Comment