Wednesday, January 17, 2018

LUNG LINH PHẬN NGƯỜI

Thẹn thùng trong nắng mai - Photo: BXK

LUNG LINH PHẬN NGƯỜI

Mênh mông sương trắng ngút ngàn
Nắng mai hé nhụy lỡ làng tử sinh
Thân thấm lạnh bước đăng trình
Bờ mê bến giác lung linh phận người

No comments:

Post a Comment