Monday, December 16, 2019

Lục bát cho bình minh mưa

In Memory of Htr. Nguyên Thảo - Collection Playlist


Thay lời tựa: Có những nỗi buồn/đau, riêng và chung. Bạn ơi, thôi thì, hãy dựa vào Phật pháp mà vươn lên vậy.


Lục bát cho bình minh mưa

Xin tâm một chút an bình
thảnh thơi xanh cỏ
mộ xinh em nằm
dưới đồi
nhịp đập trăm năm
chuông chùa vẳng - lặng
người thăm đã về
nỗi đau trần thế,
cơn mê
âm thầm, mỏi bước sơn khê
một mình
mỗi ngày-đêm, vọng tiếng kinh
mỗi giây, mỗi phút
nối tình âm dương
giọt rơi,
một nén tâm hương
lên mắt môi ấm
ướt vườn xuân qua
hạ về
nước mắt phôi pha
muối khô dòng lệ
mặn mà sắc duyên
chỉ là mưa phải không em?
hay là nước mắt cho miền nhân gian

Nguyễn Sung
13.July.2019