Friday, December 6, 2019

SÁNG SỚM CÙNG BA


California Lost Coast - Photo: BXK


SÁNG SỚM CÙNG BA

Ngoài hiên trăng sáng tỏ
Điện cúp nhà tốiyên 
Ba ngồi thiềnbất động
Phật vẫn cười an nhiên.

Thơ Bạch X. Phẻ