Monday, February 5, 2018

3 Bài thơ LỤC BÁT BA CÂU

Thư Pháp - Võ Việt Tuấn

LỤC BÁT BA CÂU

1.
Mênh mông sương trắng ngút ngàn
Nắng mai vừa hé nhẹ nhàng tử sinh
Thời gian vỗ cánh bình minh.

2.
Đó đây nữa kiếp rong chơi
Giọt mưa vạt nắng thảnh thơi cõi lòng
Đêm nay sương khói long đong!

3. 
Lang thang phố vắng đìu hiu
Người không nhà cửa thiu thiu giấc nồng
Chợt rằng mộ trống nằm trong.

Đọc tiếng Anh ở đây (Read English here)


No comments:

Post a Comment