Tuesday, January 11, 2022

Chùm Thơ tiễn bước chân Anh Kính tiễn anh Tâm Kiểm - Bạch Hoa Mai

Chùm Thơ tiễn bước chân Anh

Kính tiễn anh Tâm Kiểm - Bạch Hoa Mai 


1.

Qua Bạch thôn trang

Hoa Mai đã nở

Cả ngoài lẫn trong.


2. 

Anh đi cánh nhạn lưng trời

Thăng trầm ngọt đắng một đời áo lam

Tâm hương lệ chảy hai hàng.


3.

Tình lam vẫn mãi ngàn đời

Mong anh trở lại như lời hẹn xưa.


4. 

Mưa Cali thấm lạnh

Tin Anh mất lạnh thêm

Gió reo rắt quanh thềm

Lăng Cô càng ảo não.


5. 

Anh giỏi hoạt động thanh niên

Tượng đài GĐPT anh thiết kế

Bao cổng trại anh làm

Bao trại mộc anh đến

Bao đơn vị dựng xây

Anh đều làm trọn vẹn.


6. 

Anh nhẹ gót thong dong

Buồn vương sầu ở lại

Thút thít mưa trong lòng

Bao tình thương còn lại.


7.

Nhớ lời xưa,“mọi sự nhờ hai em!” 


XIN HÃY CÙNG NHAU! 


Đôi mắt ai cay cay

Chưa bao giờ buồn thế

Và những đều có thể

Ta nói không nên lời


Giữa những nỗi chơi vơi

Tìm về trong cõi vắng

Khi tâm ta tĩnh lặng

Sẽ nhận thấy chính mình


Có những buổi bình minh

Chim líu lo ca hát

Giữa cách đồng Bát ngát

Bao nguồn xanh nhiệm mầu


Ở tận cùng khổ đau

Cũng có mầm hạnh phúc

Người như sông có khúc

Thấy dòng chảy nhân sinh

 

Đời sống bao nghĩa tình

Có gì đâu còn mất?

Giữa cõi đời tất bật

Bi-Trí-Dũng đồng hành!


Cuộc sống quá mong manh

Tấm lòng ta dâng hết

"Và nếu mai ta chết

Nụ cười mỉm trên môi!" *8.

Anh đi mây qua núi

Hoa Đàm cũng nở rồi

Anh ơi! đừng tiếc nuối

Tự tại ở bến Không.


9.

Tâm Kiểm thoát vòng sanh tử 

Bạch Hoa Mai tọa áng sen vàng.


10.

Uyên nguyên muôn đời tĩnh tịch 

Chân không diệu hữu thong dong.


Kính bái.

Tâm Thường Định

Sacramento. Ngày tiễn Anh đi.

Jan. 11th, 2022.

No comments:

Post a Comment