Saturday, January 8, 2022

Trang Tưởng Niệm Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN: TÂM KIỂM BẠCH HOA MAI

 

TIỂU SỬ
HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GĐPTVN
TÂM KIỂM – BẠCH HOA MAI

Phó Trưởng Ban Ngoại vụ Ban Hướng dẫn GĐPTVN trên Thế giới
Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Hội Đồng Huynh trưởng cấp Dũng GĐPTVN
Nguyên Trưởng ban BHD GĐPTVN tại Hải ngoại
Nguyên Trưởng ban BHD GĐPTVN tại Hoa Kỳ

THÂN THẾ:

Huynh Trưởng cấp Dũng Tâm Kiểm – Bạch Hoa Mai sinh ngày 12 tháng 12 năm 1939 tại làng An Cư Đông, Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế, trong một gia đình thâm tín đạo Phật, thấm nhuần tinh thần giáo lý Phật-đà, chính từ mái ấm gia đình đã trưởng dưỡng đạo tâm của anh từ thời còn ấu thơ. Anh là con thứ hai, cũng là con trai duy nhất trong gia đình có 7 anh chị em. Thân sinh là cụ ông Tâm Trực – Bạch Trung và thân mẫu là cụ bà Tâm Không – Phan Thị Lý.

Với tấm lòng hiếu đạo, nghĩa tình, Anh luôn canh cánh bên lòng những thiếu sót của bản thân đối với Cha Mẹ, thân quyến, vợ, con và luôn tìm cách báo đền, chăm sóc. Khi tuổi già,  việc về lại nơi chôn nhau cắt rốn, hương khói phụng thờ Tổ tiên, gìn giữ những gia tài tinh thần, truyền thống của gia tộc, và sự quan tâm, chăm sóc con, cháu tại Việt Nam, Hoa Kỳ luôn là niềm vui của Anh.

Với con đường học tập lập thân, Anh đã nỗ lực chu toàn, gắn bó đời mình với chuyên môn công chánh, xây dựng. Anh Tâm Kiểm có khả năng thiên phú trên nhiều lĩnh vực như hội họa, điêu khắc. Anh đã góp phần thiết kế, xây dựng, giám sát, thực hiện nhiều công trình cho cộng đồng, cho Phật giáo và nhà Lam; trong đó, có thành quả thực hiện đắp tượng Bồ-tát Quán Thế Âm cao 18m cho Khuôn hội Kỳ Viên, Đà Lạt và cùng Anh Tâm Phát – Võ Phác điêu khắc tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm tôn trí tại Đài Lục Hòa trong khuôn viên Trại trường của GĐPTVN, đã thành dấu ấn thân thương còn mãi lưu lại.

QUÁ TRÌNH TU HỌC VÀ THĂNG TIẾN TỰ THÂN:

Sớm có nhân duyên với Tam bảo, vào năm 1948, khi mới 9 tuổi, anh sinh hoạt với Đoàn Đồng ấu Phật tử Khuôn hội Lăng Cô. Đến mùa Phật đản năm 1949, khi vừa tròn 10 tuổi, anh được song thân hướng dẫn quy y Tam bảo với cố Trưởng lão Hòa thượng đạo hiệu thượng Trừng hạ Nguyên, hiệu Đôn Hậu, trú trì Quốc tự Linh Mụ và được Bổn sư ban cho pháp danh Tâm Kiểm. Với chí nguyện trưởng dưỡng Bồ-đề tâm, năm 1970 tại Đại Giới đàn Vĩnh Gia (Đà Nẵng), Anh phát tâm cầu thọ tại gia Bồ-tát giới.

Trong tổ chức GĐPTVN, Anh đủ duyên tham dự và trưởng thành qua từng trại trường huấn luyện:

  • Năm 1958 tham dự Trại Ta Dìu Đàn Em tại Chùa Từ Đàm, Thừa Thiên
  • Năm 1959 tham dự Trại A Dục tại A-Nong, Thừa Thiên
  • Năm 1964 tham dự Trại Huyền Trang, Tổ đình Báo Quốc, Thừa Thiên
  • Năm 1970 tham dự Trại Vạn Hạnh 01 GĐPT Việt Nam tại Trại trường Đà Lạt.

Bằng tất cả tấm lòng tha thiết phụng sự Phật pháp, nêu gương hạnh dấn thân trong GĐPTVN, Anh được Tổ chức trân trọng tán dương và xếp vào hàng ngũ Huynh trưởng, trao truyền trách nhiệm từ thấp đến cao qua từng mốc thời gian thăng tiến:

  • Thọ cấp Tập năm 1962 tại Đà Nẵng
  • Thọ cấp Tín năm 1965 tại Đà Nẵng
  • Thọ cấp Tấn năm 1970 tại Đà Lạt
  • Thọ cấp Dũng năm 2008 tại Thái Lan

ĐỜI SỐNG PHỤNG SỰ:

Anh Tâm Kiểm – Bạch Hoa Mai là một Huynh Trưởng xuất thân từ Đoàn Đồng ấu của Khuôn hội Lăng Cô. Với tư lương được trang bị từ ngày ấu thơ, anh sớm phát nguyện làm Huynh trưởng vào năm 1955 tại GĐPT Phú Hòa, trường Trung học Bồ Đề Huế.

Từ khi phát nguyện làm Huynh trưởng cho đến khi xả huyễn thân, hơn 70 năm làm đệ tử Tam bảo, sứ giả áo Lam, với chí nguyện Bồ-tát đạo, Anh lấy phụng sự Phật pháp, lý tưởng GĐPTVN làm đời sống của mình:

Sống đời Lam:

Nụ cười và hạnh tùy hỷ được Anh hàm dưỡng, trở thành niềm vui trong đời Trưởng, dấn thân phụng sự, gắn kết tình Lam từ quê hương đến Hoa Kỳ, Hải ngoại với các dấu ấn:

Từ năm 1958 đến năm 1962 tại BHD GĐPT Thừa Thiên, Anh gắn bó với GĐPT Lăng Cô trong vai trò Đoàn trưởng Đoàn Oanh Vũ Nam rồi Liên Đoàn trưởng.

Tại BHD GĐPT Đà Nẵng, Anh gắn bó sinh hoạt từ năm 1962 đến năm 1975 với các chức vụ: Đoàn trưởng Đoàn Thiếu Nam GĐPT Tân Hòa, Ủy viên Nam Oanh Vũ, Ủy viên Thiếu Nam, Tổng Thư ký.

Từ Đại hội Huynh trưởng toàn quốc năm 1967 cho đến khi định cư tại Hoa Kỳ, Anh được tín nhiệm trong vai trò Phụ tá Tổng Thư ký BHD Trung ương GĐPTVN đặc trách Văn phòng BHD Trung ương.

Từ Huế, Đà thành đến BHD Trung ương, Anh để lại những dấu ấn trong các lĩnh vực sinh hoạt, hành chánh, tổ chức Phật sự, các công trình trang trí cho Đại hội Huynh trưởng toàn quốc, các tập văn kiện đại hội, tài liệu tu học, sinh hoạt được Anh góp phần thực hiện in ấn chu đáo, thẩm mỹ, và chu toàn trách nhiệm Thư ký tòa soạn Báo Sen Trắng.

Hình ảnh của Anh vẫn còn in đậm trong lòng Lam viên tại Quốc nội, nhất là các Trại sinh của Anh qua các kỳ họp mặt, trại họp bạn, trại huấn luyện mà tiếng còi, trò chơi, tác phong, cung cách hành xử,… đến nay nhiều Lam viên vẫn còn nhắc mãi về Anh với dấu ấn Đời sống trại tại các kỳ trại do BHD Trung ương, miền Vạn Hạnh, miền Khánh Anh, BHD Thừa Thiên, Đà Nẵng, Gia Định tổ chức.

Sau khi sang định cư ở Hoa Kỳ, anh là một trong những Huynh trưởng có vai trò lớn trong việc xây dựng nền móng cho sinh hoạt của GĐPTVN tại Hoa Kỳ, góp phần xây dựng GĐPTVN tại Hải ngoại từ những ngày đầu phôi thai, với những phần hành mà Anh đã gánh vác từ năm 1977 đến khi mãn báo thân: Thư ký, Đoàn trưởng Thiếu Nam GĐPT Giác Hoàng, Gia trưởng GĐPT Lâm Tỳ Ni, Liên Đoàn trưởng GĐPT Pháp Vân, Thư ký Đoàn Huynh trưởng GĐPTVN, Phó Tổng Thư ký BĐH GĐPTVN tại Hoa Kỳ, Phó Trưởng ban, Vụ trưởng – Trưởng ban, Cố vấn BHD GĐPTVN tại Hoa Kỳ.

Khi GĐPTVN phát triển lớn mạnh trên khắp các quốc gia có người Việt sinh sống, Anh là một trong những người đã đặt nền móng cho sự ra đời của Ban Hướng dẫn GĐPTVN tại Hải ngoại, kết nối năm châu chung một nhịp cầu tình Lam truyền thống. Từ năm 1997 đến năm 2012 anh lần lượt đảm nhiệm: Tổng Thư ký, Phó Trưởng ban, Trưởng ban BHD GĐPTVN tại Hải ngoại.

Anh đã khai kiến nhiều Phật sự góp phần thăng tiến tổ chức, yểm trợ nhiều mặt cho GĐPT tại Quốc nội, và chung sức cùng Lam viên tại Hải ngoại, Hoa Kỳ thực hiện các Phật sự tu học, huấn luyện, trại họp bạn, hiệp kỵ truyền thống, xây dựng hệ thống hành chánh quy củ, sinh hoạt Hội đồng cấp sách tấn bổn phận, tổ chức các kỳ đại hội, hội thảo, họp mặt quy mô. Thành tựu của Anh thể hiện qua các vai trò Trưởng, Phó ban, thành viên Ban tổ chức, Trại trưởng, Trại phó, Đời sống trại, Huấn luyện viên,… dù với vị trí nào Anh cũng hết lòng phụng sự. Với sức sống của áo Lam tại Hải ngoại và Hoa Kỳ hôm nay cho thấy sự nhiệt thành, trách nhiệm và hiệu quả trong các Phật sự mà Anh đã góp phần cùng quý Anh Chị tại Hoa Kỳ, Hải ngoại vun đắp.

Năm 2004, khi sương đã tan đầu ngõ, GHPGVNTN phục hoạt dưới thiền trượng của đức Đệ tứ Tăng thống. Hòa thượng đệ nhất Phó Viện trưởng VHĐ thượng Tuệ hạ Sỹ đã chỉ đạo thành lập Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Việt Nam trên Thế giới để đáp ứng cho sinh hoạt của tổ chức GĐPTVN trong giai kỳ mới. Tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, Đại hội thứ I của GĐPTVN trên Thế giới thành tựu viên mãn, hình thành nên BHD GĐPTVN trên Thế giới. Từ dấu ấn đó cho đến ngày xả báo thân, Anh đã gánh vác Phật sự với các chức vụ: Tổng Thư ký, Phó Trưởng ban Ngoại vụ.

Nhằm duy trì truyền thống Vụ trưởng, phụng hành giáo giới của chư tôn đức trong Hội đồng Tăng già Bản thệ, Hội đồng Giáo giới GĐPTVN, quý Huynh trưởng cấp Dũng GĐPTVN trên Thế giới đã kiến lập Đại hội lần thứ nhất năm 2016 tại Đà Lạt. Anh được Đại hội tín nhiệm đảm nhận vai trò Phó Trưởng ban đặc trách Hải ngoại BTT HĐHTr Cấp Dũng GĐPTVN.

Trong tinh thần phụng hành giáo giới của Tăng-già, với bản nguyện thiết tha phụng sự Tam bảo và lý tưởng GĐPTVN. Trong phần hành đảm đương tại BHD GĐPTVN trên Thế giới và Hội đồng cấp Dũng, Anh đã dấn thân trong lúc tuổi cao, chẳng ngần ngại những chuyến đi dài thăm viếng, kết nối Lam viên trong và ngoài nước. Những đề án đại hội, những văn kiện pháp quy được Anh khởi thảo, góp phần gìn giữ truyền thống của tổ chức, chịu trách nhiệm chính trong công tác tổ chức các kỳ Đại hội, Pháp hội Thù ân, Hội thảo Trần Nhân Tông, và nhiều năm đảm nhận vai trò Tổng Biên tập trang nhà GĐPTVN trên Thế giới.

Công đức hộ trì Phật pháp:

Khi Pháp nạn Phật giáo 1963 xảy đến, tuổi thanh niên, Anh dấn thân trong từng cuộc tranh đấu, cùng với Lam viên khắp cả nước, theo sự hướng dẫn của Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo, Tổng hội Phật giáo Việt Nam, góp phần giải trừ Pháp nạn. Hình ảnh người trai áo Lam Tâm Kiểm có mặt trong mùa lịch sử nơi đất thiêng Từ Đàm, Đài Phát thanh, cầu Trường Tiền, Chợ Đông Ba,… bên cạnh chư tôn đức. Ngày bôn ba trong từng đoàn Tăng, Tín đồ, đêm viết biểu ngữ, nêu cao tinh thần Bi – Trí – Dũng, Anh nhớ từng khoảng khắc thiêng liêng khi các Thánh tử đạo tự thiêu, ghi lòng từng lời Thầy căn dặn. Tất cả đều là hành trang để nuôi lớn chí nguyện Phật tử Tâm Kiểm.

Đến giai kỳ Pháp nạn 1966 – 1967 Anh Đoàn Đình Điệp (nay là HT. Thích Minh Tâm), Anh Nguyễn Sỹ Thiều, Anh Nguyễn Khắc Từ, Anh Nguyễn Đình Luyện, Anh Bạch Hoa Mai, Anh Hà Xuân Kỳ, Anh Nguyễn Văn Giác, Anh Võ Văn Tùng, Chị Đinh Thị Liễu,… cùng Lam viên GĐPT Thừa Thiên theo sự hướng dẫn của chư tôn đức mà bảo vệ Phật giáo, lúc nằm trong tủ hồ sơ của Văn phòng BHD Thừa Thiên mà không khiếp sợ; khi giả làm Sư cô nương náu sự chở che của Sư Bà Thể Quán và Ni chúng nơi cửa thiền với pháp hiệu Diệu Tâm, Diệu Như, Diệu Minh, Diệu Cảnh, Diệu Đài mà dốc lòng hộ trì Phật sự giải trừ Pháp nạn, hoàn thành nhiệm vụ duy trì đài phát thanh cứu nguy Phật giáo (đặt tại Chùa Diệu Đế), tuần báo Thanh Quang (cơ quan tranh đấu, nghị luận của GĐPT Thừa Thiên).

Có thể nói, tâm nguyện suốt đời Anh là giữ gìn chánh tín Tam bảo, hộ trì Phật sự của GHPGVNTN, sống trọn đời Lam.

THỜI GIAN CUỐI ĐỜI:

Trong những năm cuối đời, anh thường xuyên sống với quê hương, thời gian anh ở Thừa Thiên trong năm ngày càng dài hơn ở Hoa Kỳ. Trước hoàn cảnh của đại dịch Covid-19, với những ảnh hưởng lớn đến toàn nhân loại, trong dòng chảy vô thường của đời sống, anh thọ bệnh sau khi nhiễm virus SARS-CoV2.

Anh trút hơi thở cùng vào lúc 18 giờ 05 ngày 06 tháng 01 năm 2022 (nhằm ngày 04 tháng chạp năm Tân Sửu) tại bệnh viện phổi Đà Nẵng sau hơn 1 tháng điều trị.

Với 83 năm đến với cuộc đời, 74 năm sống cùng áo Lam, sự ra đi của anh để lại bao nhiêu thương nhớ cho gia đình và nhất là sự thương tiếc của các Lam viên Gia đình Phật tử Việt Nam, khi bao nhiêu Phật sự còn dang dở.

Chia tay Anh nơi cõi tạm trong vòng dây thân ái, tình Lam mãi thương nhớ Anh! Hẹn gặp lại Anh trong tâm nguyện “ngũ trược ác thế thệ tiên nhập”.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. 

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

Những Bài Viết

Tâm Kiểm | StHTr: Đức Phật để lại những lời khuyên
về lãnh đạo thông qua “Mười nhiệm vụ của một vị vua”
 |
Buddha left us with Leadership through “The ten duties of a King”

Namita Mankad | Tâm Kiểm lược thuật | StHtr:
Gây ảnh hưởng mà không cần quyền uy – câu chuyện lãnh đạo từ Đức Phật

Daisaku Ikeda | World Tribune | Tâm Kiểm lược thuật:
Chúng ta có thể học được gì từ “Bồ tát Không bao giờ chê bai” (Thường Bất Khinh)? |
What Can We Learn From Bodhisattva Never Disparaging?

Tâm Kiểm | Sổ tay Huynh trưởng:
“Lãnh đạo Từ bi” | Compassionate Leadership

Tashi Gyeltshen | Tâm Kiểm lược thuật: Bồ Tát Lãnh Đạo hay Lãnh Đạo Với Lòng Vị Tha |
Bodhisattva Leadership: The Leadership of selfless Beings

Trưởng Niên Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai bị tai biến | Sen Trắng
Niên Trưởng Cấp Dũng Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai hôn mê, vì COVID | Uyên Nguyên
Thông Tư Cầu An cho H.Tr Cấp Dũng Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai | Quang Ngộ Đào Duy Hữu
Lễ Cầu An cho Huynh Trưởng Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai | Nguyên Cần
Thích Từ Lực: Xin Hỏi Bạch Cư Sĩ, Đường Nào Về Xứ Phật | Thích Từ Lực
Quảng Pháp: Cái cần củng cố là Bồ Ðề Tâm | Quảng Pháp
H.Tr Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai, Người Luôn Đi Tiền Trạm… | Quảng Pháp
Anh Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai và báo Hoa Đàm | Quảng Pháp

Đang cập nhật ]

Chân Dung Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang
Đức Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
do đạo hữu Nguyên Bảo Trần Quang Phước vẽ

Kỳ đài  và cổng trại Huyền Quang, họp bạn và hội thảo Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam tại Hải Ngoại 
– Kỷ niệm 50 năm thành lập Gia Đình Phật Tử Việt Nam
một tác phẩm chỉ đạo thiết kế và xây dựng của Huynh Trưởng Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai

Trại họp bạn Huyền Quang, đánh dấu sự ra đời của Ban Điều Hợp GĐPTVN tại Hải ngoại
– yễm trợ công cuộc phục hoạt GHPGVNTN. Một trong tâm ảnh này,
là Cố niên trưởng Tâm Huệ Cao Chánh Hựu dẫn đầu phái đoàn Anh Chị Niên Trưởng giương biểu ngữ
“Nguyện sát cánh với Giáo Hội Mẹ, GHVNTN
trong công cuộc đấu tranh dân chủ nhân quyền và Tự do Tôn Giáo Việt Nam”,

những năm tháng đầy nhiệt huyết, tình lâm sâu đậm…
Anh Mai có biệt tài không cần vẽ nét, chỉ xếp giấy cắt chữ, nhanh và rất đẹp…

Huynh Trưởng Thuyền Vị Nguyễn Thị Ngà; Tâm Chánh Phạm Thị Hoài Chân (Nay là Sư Cô Tịnh Ngọc);
Tâm Phùng Đoàn Thị Bướm; và Lệ Từ Nguyễn Thị Thu Nhi (Nay là Sư Cô Huệ Tâm)
trên kỳ đài Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ, Kỳ IV (1992)
tại chùa An Bằng, Lakewood, Colorado. – Một công trình thiết kế khác của anh Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai

Ngưỡng bái cung tiễn bậc Ân Sư tôn kính

SƯ ÔNG THÍCH TỊNH ĐỨC

(đã thuận thế vô thường ngày 7 tháng Giêng, 2022)

và Thương Tiếc bắt Dây Thân Ái lần cuối cùng
với Người Anh Trưởng nêu gương hy sinh,
dày công xây dựng và phát triển Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ,

Niên Trưởng TÂM KIỂM BẠCH HOA MAI

(mãn phần ngày 6 tháng Giêng, 2022)

Toàn thể Lam Viên Hoa Kỳ
cung-kính tiễn

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật


Hình ảnh lưu niệm | Album 1

Nguồn Trang nhà GĐPTTG

Kỳ đài Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ, Kỳ V
tại chùa Hoa Nghiêm, Santa Ana, California.
Một tác phẩm của Anh Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai

Hình Ảnh Tang Lễ

Ảnh: Facebook Nguyên Linh

1. Hình ảnh tang lễ Cố Huynh Trưởng GĐPTVN Tâm Kiểm BẠCH HOA MAI
2. Tang lễ Cố Huynh Trưởng Tâm Kiểm – Bạch Hoa Mai: Tưởng niệm, phân ưu
của Chư Tôn Đức, Ban Hướng Dẫn các cấp và đơn vị trực thuộc

Truyền tải trực tiếp LỄ TƯỞNG NIỆM
Cố Huynh Trưởng GĐPTVN
Tâm Kiểm BẠCH HOA MAI trực tuyến

Hình Ảnh Tang Lễ | 2

Ảnh: Cường Hữu Nguyễn | Nguyễn Tuấn

Những hình ảnh Thân-Thương | Album 2

Quảng Dũng Hồ Chí Cường | Bửu Thành Phan Thành Chinh | Quảng Thọ Đoàn Như Tùng…

ĐIẾU VĂN
Lễ tưởng niệm huynh trưởng cấp Dũng Gia đình Phật tử Việt Nam
Thọ tại gia bồ tát giới
Bạch HoaMai
Pháp danh Tâm Kiểm

Phó trưởng Ban Ngoại vụ Gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới;
Nguyên Phó trưởng Ban đặc trách hải ngoại,
Ban Thường trực Hội đồng Huynh trưởng cấp Dũng Gia đình Phật tử Việt Nam;
Nguyên Trưởng Ban hướng dẫn Gia đình Phật tử Việt Nam tại hải ngoại;
Nguyên Trưởng Ban hướng dẫn Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ (1939 -2002);

Nam mô Đức Phật Di Đà chứng minh
Trời Đà Nẵng quý đông mưa sùi sụt
Nước sông Hàn nước gọi sóng khóc người
Tin báo bão Gia đình Phật tử, áo Lam ơi!
Ngôi sao tắt, một huynh trưởng lìa đoàn
Biển Lăng Cô sóng dậy gió đông than
Trời Thừa Thiên mưa dầm báo tiệp
Phía trong đèo Hải Vân bệnh viện cáo tang
Đất Lam Đà Nẵng lịm dần
Anh Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai
Một Đại danh đã mất
Nghe tin Lam Viên – cả thế giới rụng rời.
Chư Tôn Đức bi mẫn sở nguyện, niệm thương ôi!
Anh Tâm Kiểm đi rồi, xả thân ngũ uẩn, về nơi an nhàn
Anh Mai ơi!
Thọ sanh thân, đại ân và đại nghĩa
Ngày 12 tháng 12 hai năm Quý Mão
Thọ sanh thân vào họ tộc Bạch Trung
Gia đình danh giá, lấy Phật nằm lòng
Mang danh đại tự Bạch Hoa Mai
Quy ngưỡng đại Tăng, pháp danh Tâm Kiểm
Sớm đến với Áo lam, từ năm chín tuổi
Cái nôi Phật Huế, Khuôn hội Lăng Cô
Từ đoàn Đồng Ấu, Gia đình Phật hóa phổ
Gia đình Phật tử, hai mươi lăm năm
Lăng Cô Đà Nẵng, từ đoàn viên đến
Phụ tá Tổng thư ký Trung ương, tháng năm khốc liệt
Biến loạn quê hương, Giáo hội oan ương
Lam Viên mất mẹ, Anh mang nhiệt huyết
Tuổi trẻ áo lam, tìm miền đất hứa
Trọn ba mươi lăm năm, hải ngoại Hoa Kỳ
Khi Mỹ lúc Phi, lúc Âu, lúc Á
Không nề vất vả, chức vụ nào giao là nhận
Nhiệm vụ khó mấy, kham nhẫn chu toàn
Miễn giữ được áo lam, được là Gia đình Phật tử
Dạ, em là Trưởng Thiếu Nam Washington DC
Vâng, Anh là Trưởng Ban hướng dẫn Gia đình Phật tử tại Hoa Kỳ
Ok, tôi huynh trưởng Vụ trưởng Gia đình Phật tử vụ, Tổng vụ Thanh niên Gia đình Phật tử Việt Nam Hoa Kỳ, Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo
Cứ như thế, khuyếch trương màu áo, ấn tích Lam phong.
Ý nguyện một lòng, Lam Viên hòa hợp, kết năm châu một khối bất phân, dưới màu cờ sen trắng.
1977-2004, ba lăm năm bôn ba hải ngoại
Tôn kính trưởng lão, đào luyện đàn em,
Làm huấn luyện viên, Ban quản trại, Trại trưởng,
Đặc biệt là đời sống trại để đời.
Một phù thủy có gậy thần hô biến,
Hóa hiện có còi tè tích hiệu,
Thế mới thành công, để trong lòng trại sinh bất diệt,
Màu áo lam tha thiết, khổ mấy không rời.
Từ văn hóa đồng dao, đưa vào hóa văn Phật Việt
Tổ chức Hội nghị, Hội thảo, Đại hội đâu vào đấy. Lấy Phật nằm lòng.
Ban Tổ chức Đại hội thế giới châu lục
Á, Âu, Úc, Mỹ, Ấn Độ, Thái Lan,
Miệng nói tay làm, kết quả qua vô vàn sự kiện.
Đi đến đâu cũng vai ba lô, tay lôi laptop
Không điêu khắc gia, chẳng qua trường lớp
Tài tay trái để lại cho đời, một tấm lòng thành kiên cố
Để lại cho đời hai tôn tượng, Quán Thế Âm Bồ Tát tại đài Lục Hòa
Quán Âm Tôn Trí tại khuôn hội Kỳ Viên Đà Lạt cao 18 mét.
Anh còn một tay tổ chức nên sự kiện tuyệt vời,
Trong ba lô, trong laptop còn dự án công trình xây dựng Gia đình Phật tử cho mai sau.
Từ 2008 – 2022 mười bốn năm sau cuộc đời,
Anh nhậm vận đã hồi cố hương.
Phật sự theo anh như chưa hề biết mệt,
Các kỳ tổ chức Đại hội Huynh trưởng Gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới,
Đại hội huynh trưởng cấp Dũng Gia đình Phật tử Việt Nam kỳ I tại Đà Lạt 2016,
Kỳ II tại Phật Ân, Long Thành 2020.
Anh cùng anh chị em trong Hội đồng cấp Dũng Việt Nam,
Thường trực Ban hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam Nam rộn ràng tất bật
Huế – Sài Gòn – Đà Lạt, Họp – Hội – Trà đàm góp ý
Tối lên xe ngồi thâu đêm về Đà Lạt, uống cà phê chống rét, chờ sáng họp, chiều về,
Tuổi bảy, tám mươi, không ai than mệt, thế mà vui, như thuở trẻ trai.
Thế rồi giữa lúc hưng suy bỉ cực
Thời đại bốn chấm không tinh vi
Đầu óc có khi máy móc tư duy suy diễn
Con người quyền biến, anh đã ra đi
Bệnh dịch thế kỷ, thế giới bất an
Chúng sanh bất an, làm sao anh an được
Thế là anh xả báo thân vào lúc 18 giờ 05 ngày 06 tháng 01 năm 2022, tức mùng 4 tháng chạp năm Tân Sửu, thượng thọ 83 tuổi.
Thế là anh Mai về với Phật
Để lại đại gia đình Bạch tộc mất chồng, mất cha, mất ông cụ cố, tiếc thương khôn nguôi
Đại gia đình áo lam bao thương yêu mến mộ
Chư tôn thiền đức tăng ni mở lượng từ bi ai lân nhứt tâm cầu nguyện vãng sanh cực lạc
Chân linh huynh trưởng cấp Dũng tịnh thính:
Phật trong thân như đá kia ra dấu ngọc
Như sen vàng khép cánh dưới bùn đen
Như tượng vương tiếng rống động tam thiên
Như sư tử cuộn mình chân dõng dạc
Cổng rừng thiền ai cài liềm trăng bạc
Am tranh xưa ai đóng cửa thành băng
Ân lão bà ngọn đuốc hóa Phật đăng
Pháp thân hiện ánh vàng tươi biển lửa
Thọ sanh thân đại ân và đại nghĩa
Đại từ tâm kiên cố độ chúng sinh
Sở năng không chẳng tử cũng chẳng sinh
Không sinh tử thử lấy lìa sinh tử
Câu Phật kệ không tử cũng không sinh
Nắm tro tàn gửi lại quê Lam Đà Nẵng
Nơi anh lớn lên làm nên một trưởng,
Tổng thư ký, Phụ tá Tổng thư ký Trung ương
Đa tài, Ban tổ chức Đại hội Huynh trưởng toàn quốc, thành công cả ba:
– Đại hội huynh trưởng toàn quốc tại Đà Nẵng
– Đại hội Cựu huynh trưởng toàn quốc tại Đà Nẵng
– Đại hội Lam viên quá cố (Đàn chẩn tế cầu âm siêu dương thái ở Huế)
Nay còn lại hộp xương vàng hồi quê, góp nấm mồ gia tộc,
Nơi quê hương Phú Lộc Lăng Cô,
Thừa Thiên Huế.
Chiều chiều gió thổi vi vu
Sóng lao xaovỗ, nam mô Phật đà
Nhớ lời kinh tụng sám thành ca
“Vô lượng thân hóa muôn thiên bách ức
Đại từ tâm viên mật phật hóa người
Bỏ lại trầm luân đời bỏ lại đời
Người hóa Phật cũng đồng tâm đồng cảnh
Ánh sáng trên thân rạng ngời nguyệt bạch
Như dòng trong phải nhạt dấu lục phàm
Một thân này thâu lại đại tam thiên
Mở trời đất dựng thiên đường địa ngục
Trận cuồng lưu đổ tràn lên sức sống
Giọt sương hồng có mặt giữa đại dương
Thân rồi thân hóa hiện cõi vô thường
Hạnh tinh tấn ấn cát tường tinh tấn”
Ban tổ chức kính tri ân đại gia đình Bạch tộc
Đã sinh cho Gia đình Phật tử Việt Nam một huynh trưởng tinh anh, đa tài lắm mẹo vặt.
Bảy mươi năm sinh hoạt – dấu ấn nhà Lam
Đào tạo nên hàng lớp lớp huynh trưởng kế thừa cho Gia đình Phật tử Việt Nam,
Gia đình áo Lam thành kính chia sẻ sự mất mát này, cùng chung lòng cầu nguyện
Chân linh sớm về Cực lạc, hội nhập Ta bà, chung lo Phật sự.
Nam mô siêu lạc độ Bồ tát ma ha tát.

HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GĐPT VIỆT NAM
BHD GĐPT VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
BHD TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM
Thành tâm tưởng niệm

Kính Bái Biệt Tiễn Đưa Chơn Linh Anh Bạch Hoa Mai

Nam mô A Di Đà Như Lai

Nam mô A Di Đà Như Lai
Nam mô A Di Đà Như Lai
Chơn Linh anh Tâm Kiểm kính thương!
Ai bảo Đông tàn, hoa rụng hết
Ngoài sân, trắng nở một Hoa Mai (*)
Anh ơi! Anh chẳng đi xa
mà anh đang trở về…
… về trong vòng dây thân ái
dù tay xa, nhưng tim mãi không xa
… về trong rừng thông vi vút
ở trại trường Lục Hòa
có tượng đài Ngài Quan Âm
nghiêng tai, lắng nghe tiếng đời
có một lần anh tác tạo
… về trong tiếng còi vọng vang
xóa tan màn sương sớm
có đàn em quây quần bên anh
để cùng anh bắt khúc “Á! Đoàn ta vui…”
… về trong lời giảng tha thiết
có con thuyền Lam chòng chành
vượt ghềnh vượt thác
vượt núi cao, sông dài, biển rộng
đang gọi mời các em với tấm lòng vô uý
… về trong những tiếng cười sảng khoái
khi bên anh ở cổng trại, kỳ đài hùng vĩ
khi bên anh phút thảnh thơi
với những mẫu chuyện đời Lam
… về trong một Trò Chơi Lớn – lớn nhất
đó là cuộc đời
đó là những thăng trầm
theo vận nước non
như anh thường dạy chúng em
… về trong những dòng nước mắt
khi anh em chia cắt
với vết thương đau tận tủy xương
mà anh nguyện hết lòng hàn gắn
Hãy gọi đúng tên Anh
Đóa Mai Trắng nở trên cành Lam hòa ái
Hãy gọi đúng tên Anh
Trưởng Tâm Kiểm sống trọn đời cho Tổ Chức
Anh Tâm Kiểm ơi!
Bước chân xưa – anh đã đến và về
Xin thêm một lần Hoàn Nguyện Độ Sanh
Là sứ giả của nhà Lam giữa biển đời Ngũ Trược
Là hiện thân cánh chim Hiền trong trời rộng Lục Hoà
Tâm Kiểm danh viên năng lượng toả lan đài Sen Trắng
Hoa Mai nhất đóa hạnh Lam hoà điệu ánh Đạo Vàng
Nay tiễn anh
dù giọt ngắn dài xót xa vì bài học vô thường chúng em chưa thuộc
Anh đi về
Còn bao ước mơ cho màu Lam, cho tình Lam chứa chan, trong sáng
Anh đi về
Anh em sao còn xa, đại nguyện chưa tròn, một ngày đoàn viên
Sóng Lăng Cô, trổ bông trắng, vỗ về ghềnh đá cũ
Mây Cố Đô, vầng tang Lam, thấp thoáng sắc hình xưa
Cuộc tang bồng, hạnh ngộ để tiễn đưa
Hồi chuông tịnh, xin ru anh vào giấc ngủ
Anh ơi!
Chúng em biết, sinh và diệt như sương mai ảo ảnh
Nhưng, trải nghiệm đời Lam với anh, chúng em tin là thật
Thật nhất, anh Mai ơi!
Là chúng em luôn mãi có Anh trên con đường Lam trước mặt,
mãi có Anh trong lời nguyện hứa:
Vì Màu Lam
Vì Đạo ngàn năm
Nay kính bái biệt Chơn Linh Anh
Em Nguyên Túc
GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ
Phụng soạn
Sunday 9 Jan 2021

 

Lần cuối trở lại Hoa Kỳ, thăm Thầy, thăm Anh-Chị-Em Áo Lam

Ảnh: Quảng Pháp

[ Nội dung đang cập nhật ]

No comments:

Post a Comment