Tuesday, December 5, 2023

CỘNG ĐỒNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM BẮC CALIFORNIA: Thông báo Lễ Tưởng Niệm HT Thích Tuệ Sỹ

Poster by Htr. Quảng Pháp

CỘNG ĐỒNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM BẮC CALIFORNIA

T H Ô N G  -  B Á O

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật,

Kính bạch chư Tôn Đức,

Thưa quý Đạo hữu, Anh chị Huynh trưởng GĐPT


Thừa lệnh Tăng sai, và qua hội ý trong dịp Bố tát hàng tháng vừa rồi của chư Tăng, cũng như với sự đồng thuận của HT Nhật Huệ, Trú trì chùa Duyên Giác, chúng con/chúng tôi xin gởi đến Quý Vị thông báo, thay thư mời cho Lễ Tưởng Niệm HT Thích Tuệ Sỹ vào ngày Thứ Bảy, 16 tháng 12 năm 2023, lúc 10 giờ sáng tại chùa Duyên Giác, 97 Foss Avenue, San Jose, CA 95116.
Xin đính kèm bản dự thảo Chương trình buổi lễ, kính mong Qúy Vị hoan hỷ góp thêm ý kiến, qua điện thoại (510) 331-6899 hay E-mail: thichtuluc@yahoo.com.

Dự trù, chúng ta sẽ có buổi họp đúc kết qua Zoom vào tối thứ Ba, 12/12, lúc 7 giờ tối, giờ Cali, cho Phật sự nhiều ý nghĩa này.
Được biết, nhiều Chùa, Tự viện và các Đơn vị GĐPT ở miền Bắc Cali đã và sẽ tiếp tục có những buổi lễ cầu nguyện HT Thích Tuệ Sỹ vào ngày cuối tuần cho đến dịp lễ Chung thất. Xin ghi nhận thêm, Hội Ái hữu Vạn Hạnh sẽ có buổi sinh hoạt Tưởng Niệm ở nhà hàng Di Lặc, San Jose, vào ngày Thứ Sáu, 15-12-2023 tới đây. Thật là quý hóa vô cùng!

Nhằm bày tỏ phần nào lòng biết ơn qua hành trạng Giáo dưỡng, cũng như sự đóng góp lớn lao cho Phật giáo, nền Văn học Việt Nam của HT Thích Tuệ Sỹ hơn 50 năm qua, kính mong Quý Vị hoan hỷ tham dự buổi lễ Tưởng Niệm này.

Thành kính cầu chúc chư Tôn Đức và Quý Vị thân tâm thường lạc, các Phật sự hoàn thành tốt đẹp.
Hayward ngày 5 tháng 12 năm 2023
Trân trọng,
Thích Từ-Lực
Điều Hợp viên

Dự Thảo:

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TƯỞNG NIỆM HT THÍCH TUỆ-SỸ

Thứ Bảy, 16 tháng 12 năm 2023, 10AM – Chùa Duyên Giác, San Jose

9 giờ 30 sáng: Phật tử - Huynh trưởng GĐPT tề tựu

9 giờ 45 : Cung thỉnh chư Tôn Đức quang lâm chánh điện

10 giờ      : Lễ Cầu nguyện – Tiến Giác linh

10 giờ 20 : Tuyên bố lý do, ghi nhận sự hiện diện của Chư Tôn đức và Đại chúng

10 giờ 25  : Vài lời chào mừng của HT Nhật Huệ

10 giờ 30   : Những nét Đẹp trong cuộc đời của HT Thích Tuệ Sỹ (thay cho phần đọc tiểu sử)

Các tiết mục khác: Bài thơ thương mến, bản Nhạc ghi ơn

Cảm tưởng của Ái hữu Vạn Hạnh, những kỷ niệm ở sân trường

Tổ chức GĐPT, lời dặn dò cho Tuổi trẻ

Thân hữu Già Lam, nơi đây chốn Tổ

Dưới mái chùa Từ Đàm thân yêu

Giới thiệu Kỷ yếu Tri Ân HT Thích Tuệ Sỹ

Thư Phân ưu của Ngài Đạt Lai Lạt ma

Đạo từ của chư Tôn Đức chứng minh

Nhìn về phía trước, công trình phiên dịch Đại Tạng tiếng Việt

Cảm tạ của Ban Tổ chức

11 giờ 45     Thọ trai – Cơm chay thân mật.

1 giờ            Hoàn mãn.

Nam mô Công Đức lâm Bồ tát Ma ha tát


GHI CHÚ:

- Phần Văn nghệ sẽ được tiếp tục sau khi ăn cơm im lặng 10 phút, ở địa điểm sinh hoạt.

- Nếu thời tiết và thời giờ cho phép, sẽ có phần giới thiệu các Tác phẩm, Dịch phẩm của HT Thích Tuệ Sỹ.

No comments:

Post a Comment